სიახლეები

საქართველოს “აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი” -ს მიერ სამეცნიერო-კვლევით ლაბორატორია BBE-ის 2021 წელს მიენიჭა აკრედიტაციის სერტიფიკატი.

აკრედიტაციის სერტიფიკატი.