გელა ბარჯაძე

გელა ბარჯაძე წარმოადგენს შპს “ბი-ბი-ი” სამეცნიერო კვლევით ლაბორატორიის მენეჯერს. გელა გერგილის გუნდს შემოუერთდა 2020 წელს და აქვს 8 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ლაბორატირიული საქმიანობის სფეროში.

მას აქვს ბაკალავრის ხარისხი ქიმიის  და მაგისტრის ხარისხი სასურსათო ტექნოლოგიის მიმართულებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან. ასევე აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები გავლილი როგორც საქართველოში ასევე გერმანიაში თანამედროვე ლაბორატორიული ხელსაწყოებზე მუშაობის კუთხით.

გელა ფიქრობს, რომ   სწორად შერჩეული თანამედროვე საანალიზო მეთოდებით და ლაბორატორიაში არსებული ISO  ხარიხსხის ხელსაწყო დანადგარებით უმოკლეს დროში მაღალი ხარისხით  შესაძლებელია ნებისმიერი სირთულის დავალების შესრულება რაც მომხმარებლის სრულ კმაყოფილებას გამოიწვევს.