მონიკა ქართველიშვილი

მონიკა ქართველიშვილი კომპანია „ბიბიი ლაბორატორია“-ს შემოუერთდა 2021 წლიდან, იკავებს ლაბორატორიის მენეჯერის პოზიციას.

მონიკა ფლობს მაგისტრის ხარისხს ფიზიკური ქიმიის მიმართულებით, მისი სამაგისტრო ნაშრომის თემა გახლდათ „აზოტის ოქსიდების კონცენტრაციის გაზომვა ატმოსფერულ ჰაერში ბიუჯეტური სენსორებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით“, რომლის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა ქალაქ თბილისის ცენტრალური უბნების ჰაერის დაბინძურების ხარისხი.

მონიკას გავლილი აქვს შემდეგი ტრენინგები და ფლობს შესაბამის სერტიფიკატებს: „ლაბორატორიის უსაფრთხოების მეცნიერება“ და ასევე „ISO/IEC 17025:2017“, რომლებიც ჩატარდა UNIDO და GQSP-ის პროგრამის ფარგლებში.