თინიკო ბაბალაშვილი

თინიკო ბაბალაშვილი “ბი-ბი-ი სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის” ლაბ ასისტენტია. იგი გუნდს 2020 წლის სექტემბერში შეუერთდა და მას შემდეგ კომპანიის საქმიანობაში აქტიურად არის ჩართული.

თინიკო 2018 წლიდან სწავლობს სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაერთიანებული პროგრამის ქიმია/ბიოქიმიის ფაკულტეტზე და წარმატებული სტუდენტია. ქიმიის ფაკულტეტზე სწავლა კი თავისთავად მოიაზრებს ლაბორატორიაში მუდმივ მუშაობას. მისი პირველი საბაკალავრო კვლევა შეეხებოდა გარემოსდაცვით საკითხებს, კერძოდ ჰაერის დამაბინძურებლების ზემოქმედებას ადამიანების ჯანმრთელობაზე. ამიტობ, თინიკოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გარემოსდაცვითი საკითხები, რომლებზეც ლაბორატორია მუშაობს.