ლიზი კაკალაშვილი

ლიზი კაკალაშვილი კომპანია „ბიბიი ლაბ“-ში გახლავთ ლაბორანტი. ლიზი კომპანიას შეუერთდა 2021 წელს და აქვს არაორგანული, ორგანული და მაკრომოლეკულების ლაბორატორიაში მუშაობის გამოცდილება.

ლიზი ფლობს ბაკალავრის ხარისხს ქიმიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან და აგრძელებს სწავლას ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურაზე.

ლიზი მიიჩნევს, რომ ქიმიის აქტიური ჩართულობა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს გარემოს დაცვის სფეროში და ინტერდისციპლინური მიდგომითა და სისტემური მუშაობით შესაძლებელია ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც უშუალოდ დადებითად  აისახება ადამიანების ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე.