შპს ტაჰალ გრუპ : ხმაური, ჰაერის ხარისხი, ვიბრაცია (პარამეტრების გაზომვა)

პროექტის ფარგლებში BBE ლაბორატორიამ უზრუნველყო აღნიშნული პარამეტრების გაზომვა – ხმაური, ჰაერის ხარისხი, ვიბრაცია.

დაწყების თარიღი: აპრ 2019
დასრულების თარიღი: ერთჯერადი პროექტი
ქვეყანა: საქართველო
დამკვეთი: შპს ტაჰალ გრუპ ბ. ვ. საქათველოს ფილიალი