ჰაერი

მოცემული პარამეტრების ანალიზი:

  • ნახშირბადის მონოქსიდი CO  0-100ppm
  • აზოტის დიოქსიდი NO2 0-1ppm
  • გოგირდის დიოქსიდი SO2  0-10ppm
  • ნახშირბადის დიოქსიდი CO2 0-2000ppm
  • ოზონი O3 0-0.50ppm
  • მტვერი PM 2.5/10   0-1.000mg/m3