დასრულებული პროექტები

მერსი კორპსის პროექტი: მატყლის გადამამუშავებელი საწარმოს ჩამდინარე წყლის ანალიზი

დაწყების თარიღი: სექტ 2020
დასრულების თარიღი: ოქტ 2020
ქვეყანა: საქართველო
დამკვეთი: Mercy Corps

გაეცანი სრულად

შპს ახმეტის ყველის საწარმო – ჭაბურღილის წყლის ანალიზი

დაწყების თარიღი: სექტ 2020
დასრულების თარიღი: ოქტ 2020
ქვეყანა: საქართველო
დამკვეთი: შპს ახმეტის ყველის საწარმო

გაეცანი სრულად

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი

დაწყების თარიღი: 2018
დასრულების თარიღი: 2019
ქვეყანა: საქართველო
დამკვეთი: ADC

გაეცანი სრულად

პაატა გერმისაშვილი, თევზსაშენი – წყლის ანალიზი

დაწყების თარიღი: აპრ 2020
დასრულების თარიღი: მაისი 2020
ქვეყანა: საქართველო
დამკვეთი: ფ/პ პაატა გერმისაშვილი

გაეცანი სრულად

შპს ტაჰალ გრუპ : ხმაური, ჰაერის ხარისხი, ვიბრაცია (პარამეტრების გაზომვა)

დაწყების თარიღი: აპრ 2019
დასრულების თარიღი: ერთჯერადი პროექტი
ქვეყანა: საქართველო
დამკვეთი: შპს ტაჰალ გრუპ ბ. ვ. საქათველოს ფილიალი

გაეცანი სრულად