ფიზიკური ფაქტორები

მოცემული პარამეტრების გაზომვა:

ჰაერის მოძრაობის სიჩქარის გაზომვა 0 – 30m/s , 0,4-30,0 m/s
ჰაერის ტემპერატურის გაზომვა -20 to +60, 0 to 50°C
შეფარდებით ტენიანობა 0% to 95%RH
მტვერი 0-1.000mg/m3
ქარის სიჩქარის გაზომვა 0.4-30.0m/S
ხმაურის დონის გაზომვა 30 to 80db, 50 to 100db, 80 to 130db
ვიბრაციის დონის გაზომვა 0.5 to 199.9 m/s²
განათების დონის გაზომვა.( ბუნებრივი/ხელოვნური) 0-20,000 LUX, 0-1,860 Ft-cd