ავანი ჰესი : მდინარე ავანის წყლის ხარისხის კონტროლი

ავანი ჰესის პროექტის ფარგლებში მდინარე ავანი წყლის ხარისხის კონტროლი მიმდინარეობს კვარტალში ერთხელ კომპანია ,,ბი-ბი-ი’’-ს ჩართულობით.

დაწყების თარიღი: 2019
დასრულების თარიღი: Ongoing
ქვეყანა: Georgia
დამკვეთი: Energo Invest Ltd.