ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი

BBE ლაბორატორია პროექტში შპს “გერგილის” ქვეკონტრაქტორის სტატუსით იყო ჩართული და მის ფარგლებში წყლის ანალიზის სერვისებით უზრუნველყოფა დამკვეთი.

დაწყების თარიღი: 2018
დასრულების თარიღი: 2019
ქვეყანა: საქართველო
კლიენტი: ADC
დაფინანსება: ADC