ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი

BBE ლაბორატორია აღნიშნულ პროექტში შპს “გერგილის” ქვეკონტრაქტორის სტატუსით იყო ჩართული და მის ფარგლებში უზრუნველყოფდა წყლის ანალიზებს.

დაწყების თარიღი: 2018
დასრულების თარიღი: 2019
ქვეყანა: საქართველო
დამკვეთი: ADC