მერსი კორპსის პროექტი: მატყლის გადამამუშავებელი საწარმოს ჩამდინარე წყლის ანალიზი

შპს „ბი-ბი-ი“ ლაბორატორიამ განახორციელა სოფელი ნასაგურის მატყლის საწარმოს ჩამდინარე წყლის ანალიზი, რომელშიც შედიოდა როგორც წყლის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების გაზომვა, აგრეთვე მისი ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების ანალიზი.

დაწყების თარიღი: სექ 2020
დასრულების თარიღი: ოქტ 2020
ქვეყანა: საქართველო
დამკვეთი: მერსი ქორპსი