ყულევის შავი ზღვის ნავთობ ტერმინალის მონიტორინგის პროექტი

შპს „ბი-ბი-ი“ სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია ახორციელებს შპს „შავი ზღვის ნავთობ ტერმინალის“ პროექტის ფარგლებში ჰაერის ხარისხის, ხმაურის დონისა და ჩამდინარე წყლის კვლევის მონიტორინგს კვარტალში ერთხელ, რათა მომზადდეს კვარტალური, ხოლო შემდეგ კი წლიური გარემოზე ზემოქმედების ფაქტორების კომპლექსური ეკოლოგიური მონიტორინგის ანგარიში.

დაწყების თარიღი: აგვისტო 2020
დასრულების თარიღი: მიმდინარე
ქვეყანა: საქართველო
დამკვეთი: შპს „შავი ზღვის ნავთობ ტერმინალი“