შპს ახმეტის ყველის საწარმო – ჭაბურღილის წყლის ანალიზი

შპს „ბი-ბი-ი“ სამეცნიერო-კვლევითმა ლაბორატორიამ განახორციელბა შპს ახმეტის ყველის საწარმოს ჭაბურღილის წყლის ანალიზი, რომელშიც შედიოდა როგორც წყლის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების გაზომვა, აგრეთვე მისი ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების ანალიზი.

დაწყების თარიღი: სექტ 2020
დასრულების თარიღი: ოქტ 2020
ქვეყანა: საქართველო
დამკვეთი: შპს ახმეტის ყველის საწარმო